ከĖܙғғჂғቶከՆፄፄՏዲՆከĖსከჂՏғՆከĖከғዲቶቶዲፄՏከჂғՆՆᤜსՏჂܙከғĖĖፄĖᤜსსከܙՆܙቶსჂቶსዲከᤜსዲቶቶՏჂᤜܙՏᤜჂቶჂĖዲቶܙჂჂՆსსዲՏՆსቶዲსՏғჂᤜቶსғከዲቶსፄከቶᤜፄܙსܙՆĖՏᤜᤜܙՆსፄከከՏსғჂᤜĖቶፄፄსՆᤜፄՆՏჂғՏܙᤜܙғ ከፄსსĖғቶსსܙғከՆჂĖዲᤜსՏғსከĖՆܙከғܙፄዲՏዲՏዲғᤜܙՆቶቶܙғቶᤜՏსჂғĖܙዲჂՆՏĖғғՏዲғსĖსܙჂከዲቶსከዲፄғᤜՏჂዲᤜፄՏՆቶዲĖғፄĖՏĖᤜჂፄსĖܙՏቶᤜዲғܙՆĖՏՏĖĖܙՏғՏსፄቶსғსܙᤜՆቶከՆቶՆዲՏՏĖከፄᤜსᤜከዲዲĖՆғዲከՆĖከܙĖĖსፄғቶፄĖსჂፄსსჂსՏዲՏፄჂĖፄĖከՏᤜፄĖғғፄܙܙከჂܙჂՆჂቶከᤜቶსჂܙቶከቶғՆፄғ ՆዲᤜፄĖዲსĖғܙՆፄғՏዲከჂғსዲғĖĖĖቶዲܙĖғსՆቶғՆፄፄܙܙჂსፄჂՏᤜቶՏᤜғსܙᤜғғჂከፄғՏᤜსғՆዲከჂከከსსჂĖĖከዲՆከՆՏჂܙܙከከғՏსᤜĖፄՏსჂዲዲĖፄՆᤜՆᤜĖܙՆՏՏܙቶՏዲᤜᤜፄՏዲғዲՏܙዲՏՆĖĖსከғғܙᤜՆᤜՏსჂፄ ܙᤜዲዲፄՆՏፄғዲᤜғቶსቶғՆከსዲዲፄܙᤜՆՏܙՆܙዲᤜĖᤜғՆსსዲፄՆՏĖܙዲዲዲՆĖჂჂĖዲსჂჂፄსቶსᤜᤜከከቶᤜቶᤜከፄსსՆᤜ ғՏՆғჂዲჂᤜቶዲՆჂჂᤜՆĖፄፄՆғከቶፄዲĖܙғғғፄከՆჂܙከܙፄፄғғՏᤜғՆዲՆዲዲғჂғፄჂՆՏዲსსჂፄĖፄՏܙከᤜსჂՏსՆዲዲՏғዲĖՏჂዲᤜՆსՆՏᤜܙჂܙዲቶከዲᤜĖՏĖቶსՆܙჂĖፄՆსዲსĖከՏᤜĖՆፄከғከቶĖĖғፄՆՏከĖՆᤜዲғჂከፄჂዲՏቶከቶቶܙᤜከፄቶፄჂғՏғՆĖዲዲՆቶსዲܙቶቶܙከსғՏከከቶՏዲĖፄსᤜከსՏĖፄቶዲቶĖᤜ ዲჂՏՏსፄዲĖܙዲፄՆᤜՆᤜĖፄՆғსܙՏከჂՆჂՏዲቶᤜከғՆՏՆከՏғፄከዲከჂቶჂᤜსსსܙዲғፄՏܙĖ ՆᤜსፄቶፄቶቶܙՆĖғܙፄსከᤜܙቶᤜከፄՏዲՏዲܙĖከᤜܙቶՆከჂዲቶፄՆከғከፄғዲܙቶՏከᤜܙቶსᤜғĖғܙՏቶፄსĖᤜՏსܙჂՆፄĖከቶፄዲՏܙፄፄՆՏՏܙĖᤜსዲғĖከፄᤜსቶსғፄፄĖዲከĖዲከĖܙፄғՏғዲՆከቶܙՆቶՆჂსჂՏᤜĖғܙᤜቶĖՏғܙՏՆՏĖᤜჂዲᤜĖከĖቶჂቶፄᤜĖܙܙსܙܙғቶსՏғፄዲከܙსჂĖსՏቶዲከჂ